Pro dodavatele : BRUSH SEM s.r.o.

Pro dodavatele

V oblasti nákupu a dodávek chceme dělat správné věci se správnými partnery.

Našim dodavatelům můžeme nabídnout:

 • dlouhodobé smlouvy
 • exkluzivní smlouvy
 • fixaci cen => jasnou perspektivu
 • zjednodušení plánování výroby
 • transparentnost a komunikativnost
 • vysokou platební morálku - získali jsme ocenění CZECH Stability Award 2014kde jsme dosáhli nejvyššího možného stupně AAA - Excelentní

Od našich dodavatelů očekáváme:

 • 100% kvalitu a kompletnost dodávek
 • 100% včasnost dodávek s přesností na 1 den
 • splatnost faktur 120 dnů
 • zřízení konsignačního skladu nebo skladu Kanban
 • fixaci cen na 2 roky
 • uzavření dohody o náhradě škody při nekvalitní dodávce
 • uzavření dohody o penále za zpoždění dodávky
 • dodací podmínky DAP Plzeň dle INCOTERMS 2010
 • akceptaci českého práva ve smlouvách
 • používání Webportálu pro vyzvedávání a potvrzování objednávek
 • dodržení naší Protikorupční politiky, která vychází z legislativních požadavků kladených na firmy ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
 • akceptaci našich všeobecných nákupních podmínek (English version)

 

Fotogalerie
Pro dodavatelePro dodavatelePro dodavatelePro dodavatelePro dodavatelePro dodavatelePro dodavatelePro dodavatelePro dodavatelePro dodavatele

© 2019 BRUSH SEM s.r.o.